تلفن : 02634205606
شرکت هوشمند افزار آسیا نماینده رسمی محصولات هایک ویژن فروشگاه مرکزی:کرج . رجائی شهر . ابتدای بلوار سه باندی . جنب فروشگاه آی تی هوشمند دفتر مرکزی:کرج . رجائی شهر . ابتدای بلوار سه باندی - روبروی پارک - پلاک 80 و 83 تلفن های تماس:34216001-026 و 34216002-026 همین حالا تماس بگیرید!

Turbo HD Camera

Turbo HD Camera

DS-2CE16H0T-ITF

DS-2CE16H0T-ITF
7,450,000 ریال
توضیحات

DS-2CE71H0T-PIRL

DS-2CE71H0T-PIRL
7,900,000 ریال
توضیحات

DS-2CE38D8T-PIR

DS-2CE38D8T-PIR
9,020,000 ریال
توضیحات

DS-2CE11H0T-PIRL

DS-2CE11H0T-PIRL
7,900,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D8T-IT3ZE

DS-2CE16D8T-IT3ZE
18,490,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IT3E

DS-2CE16D0T-IT3E
5,700,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D0T-IT1E

DS-2CE56D0T-IT1E
5,250,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IT1E

DS-2CE16D0T-IT1E
5,595,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IRE

DS-2CE16D0T-IRE
4,950,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H0T-IT3ZF

DS-2CE16H0T-IT3ZF
16,560,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H1T-IT5E

DS-2CE16H1T-IT5E
12,630,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H0T-IT3F

DS-2CE16H0T-IT3F
9,020,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-VFIR3E

DS-2CE16D0T-VFIR3E
11,280,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D0T-VFIR3E

DS-2CE56D0T-VFIR3E
11,280,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D0T-IR

DS-2CE56D0T-IR
4,350,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56H0T-IT3ZE

DS-2CE56H0T-IT3ZE
12,040,000 ریال
توضیحات

ds-2ce56h0t-it3f

ds-2ce56h0t-it3f
8,570,000 ریال
توضیحات

ds-2ce56h0t-it1f

ds-2ce56h0t-it1f
7,900,000 ریال
توضیحات

ds-2ce16h0t-it5f

ds-2ce16h0t-it5f
9,700,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H0T-IT1F

DS-2CE16H0T-IT1F
8,120,000 ریال
توضیحات

ds-2ce56d0t-it3

ds-2ce56d0t-it3
5,840,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56H0T-IT3ZF

DS-2CE56H0T-IT3ZF
15,110,000 ریال
توضیحات

DS-2CE18U8T-IT3

DS-2CE18U8T-IT3
27,060,000 ریال
توضیحات

DS-2CE78U8T-IT3

DS-2CE78U8T-IT3
25,710,000 ریال
توضیحات

DS-2CD2752F-IZS

DS-2CD2752F-IZS
0 ریال
توضیحات

DS-2CC52H1T-FITS

دوربین مداربسته چشم ماهی هایک ویژن DS-2CC52H1T-FITS
32,470,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H1T-IT3ZE

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT3ZE
18,950,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56H1T-IT3ZE

دوربین مداربسته دام DS-2CE56H1T-IT3ZE
18,950,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H1T-IT3E

DS-2CE16H1T-IT3E
11,730,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H1T-IT1E

دوربین مداربسته DS-2CE16H1T-ITE
10,830,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H1T-ITE

دوربین مداربسته DS-2CE16H1T-ITE
9,480,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56H1T-IT3E

DS-2CE56H1T-IT3E
11,730,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56H1T-ITME

دوربین مداربسته دام هایک ویژن 5 مگاپیکسل
9,480,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56F1T-IT3

دوربین مداربسته دام هایک ویژن
6,550,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56F7T-IT3Z

دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56F7T-IT3Z
22,550,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16F7T-IT3Z

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن
22,550,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56F1T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56F1T-IT1
5,840,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16F1T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3
7,220,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16F1T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16F1T-IT3
6,910,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16F1T-IT1

دوربین مداربسته بولت DS-2CE16D8T-IT3E
6,019,200 ریال
توضیحات

DS-2CE56F1T-ITM

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITME
5,330,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16F1T-IT

دوربین مداربسته بولت DS-2CE16F1T-IT
5,330,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D8T-IT1E

دوربین مداربسته دام هایک ویژن DS-2CE56D8T-IT1E
9,480,800 ریال
توضیحات

DS-2CE16D8T-ITE

دوربین مداربسته بولت DS-2CE16D8T-ITE
9,020,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D8T-ITME

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D8T-ITME
9,020,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D8T-IT3E

دوربین مداربسته بولت DS-2CE16D8T-IT3E
10,830,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D8T-ITM

  2 MP Ultra Low-Light EXIR Turret Camera
5,740,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D7T-IT3Z

DS-2CE56D7T-IT3Z دوربین مداربسته توربو هایک ویژن
0 ریال
توضیحات

ds-2ce56d0t-irmm

دوربین مداربسته نمایندگی هایک ویژن DS-2CE56D1T-IRMM
3,930,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D0T-IT1

نصب دوربین مداربسته DS-2CE56D0T-IT1 هایک ویژن
5,090,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IT5

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
6,830,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IT3

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
6,130,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IT1

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
5,590,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H1T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT
3,230,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D8T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT
5,740,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56H1T-IT1

DS-2CE56H1T-IT1
3,690,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D5T-AIR3ZH

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D5T-AIR3ZH
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D5T-VFIT3

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران DS-2CE16D5T-(A)VFIT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D5T-(A)VFIT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D5T-(A)VFIT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-VFIR3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D1T-(A)VFIR3
11,100,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-(A)IR3Z

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D1T-(A)IR3Z
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D7T-ITM

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM
2,740,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D5T-VFIT3

دوربین مداربسته هایک ویژن ds-2ce56d5t-vfit3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D5T-IT3

DS-2CE56D5T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D5T-IR3Z

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56D5T-IR3Z
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-VFIR3

DS-2CE56D1T-IR3Z
11,010,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce56d1t-it1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce56d1t-it1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IRM

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران DS-2CE56C2T-IRM
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IR3Z

DS-2CE56D1T-IR3Z
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن نمایندگی تهران DS-2CE56D1T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D0T-IRM

DS-2CE56D0T-IRM
4,550,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IRMM

دوربین مداربسته نمایندگی هایک ویژن DS-2CE56D1T-IRMM
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D7T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن نمایندگی DS-2CE16D7T-IT
2,740,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D5T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D5T-IT5
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-IT5

DS-2CE16D1T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-IT3

DS-2CE16D1T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D1T-IT1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D1T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IR

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR
4,550,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16C5T-(A) VFIR3

دوربین مداربسته کرج تهران DS-2CE16C5T-(A) VFIR3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-VFIR3

نصب دوربین مداربسته کرج DS-2CE16C2T-VFIR3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C5T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C5T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-VFIR3

دوربین مداربسته کرج DS-2CE56C2T-VFIR3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C2T-IT1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C2T-IT1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-IRM

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران DS-2CE56C2T-IRM
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56C2T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IT3

 DS-2CE56C0T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IT1

 DS-2CE56C0T-IT1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IRM

 DS-2CE56C0T-IRM
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56C0T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IRMM

ds-2ce56c0t-irmm دوربین مداربسته هایک ویژن
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C5T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج دوربین Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج دوربین Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-IT3

 دوربین مداربسته هایک ویژن تهران Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-IT1

 دوربین مداربسته هایک ویژن تهران Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16C2T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C0T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce16c0t-it5
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C0T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16C0T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C0T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C0T-IR

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن کرج DS-2CE16C0T-IR
0 ریال
توضیحات