تلفن : 02634205606
شرکت هوشمند افزار آسیا نماینده رسمی محصولات هایک ویژن فروشگاه مرکزی:کرج . رجائی شهر . ابتدای بلوار سه باندی . جنب فروشگاه آی تی هوشمند دفتر مرکزی:کرج . رجائی شهر . ابتدای بلوار سه باندی - روبروی پارک - پلاک 80 و 83 تلفن های تماس:34216001-026 و 34216002-026 همین حالا تماس بگیرید!

Turbo HD Camera

Turbo HD Camera

DS-2CE56D0T-IT1

نصب دوربین مداربسته DS-2CE56D0T-IT1 هایک ویژن
2,710,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IT5

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
3,430,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IT3

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
2,980,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IT1

نصب دوربین مداربسته 2 مگاپیکسل هایک ویژن کرج تهران
2,710,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16H1T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16H1T-IT
3,230,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D8T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D8T-IT
3,620,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56H1T-IT1

DS-2CE56H1T-IT1
3,690,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D5T-AIR3ZH

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D5T-AIR3ZH
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D5T-VFIT3

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران DS-2CE16D5T-(A)VFIT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D5T-(A)VFIT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D5T-(A)VFIT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-VFIR3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D1T-(A)VFIR3
4,890,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-(A)IR3Z

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D1T-(A)IR3Z
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D7T-ITM

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE56D7T-ITM
2,740,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D5T-VFIT3

دوربین مداربسته هایک ویژن ds-2ce56d5t-vfit3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D5T-IT3

DS-2CE56D5T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D5T-IR3Z

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  DS-2CE56D5T-IR3Z
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-VFIR3

DS-2CE56D1T-IR3Z
4,890,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce56d1t-it1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce56d1t-it1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IRM

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران  DS-2CE56C2T-IRM
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IR3Z

DS-2CE56D1T-IR3Z
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن نمایندگی تهران DS-2CE56D1T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56D0T-IRM

DS-2CE56D0T-IRM
2,170,000 ریال
توضیحات

DS-2CE56D1T-IRMM

دوربین مداربسته نمایندگی هایک ویژن DS-2CE56D1T-IRMM
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D7T-IT

دوربین مداربسته هایک ویژن نمایندگی DS-2CE16D7T-IT
2,740,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16D5T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D5T-IT5
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-IT5

DS-2CE16D1T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-IT3

DS-2CE16D1T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE16D1T-IT1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D1T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D1T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16D0T-IR

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن DS-2CE16D0T-IR
2,170,000 ریال
توضیحات

DS-2CE16C5T-(A) VFIR3

دوربین مداربسته کرج تهران DS-2CE16C5T-(A) VFIR3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-VFIR3

نصب دوربین مداربسته کرج DS-2CE16C2T-VFIR3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C5T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  DS-2CE56C5T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-VFIR3

دوربین مداربسته کرج DS-2CE56C2T-VFIR3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C2T-IT1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج DS-2CE56C2T-IT1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-IRM

دوربین مداربسته هایک ویژن تهران  DS-2CE56C2T-IRM
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C2T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن  DS-2CE56C2T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IT3

 DS-2CE56C0T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IT1

 DS-2CE56C0T-IT1
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IRM

 DS-2CE56C0T-IRM
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن  DS-2CE56C0T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE56C0T-IRMM

ds-2ce56c0t-irmm دوربین مداربسته هایک ویژن
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C5T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  دوربین Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  دوربین Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-IT3

 دوربین مداربسته هایک ویژن تهران Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-IT1

 دوربین مداربسته هایک ویژن تهران Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C2T-IR

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  DS-2CE16C2T-IR
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C0T-IT5

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج ds-2ce16c0t-it5
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C0T-IT3

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج  DS-2CE16C0T-IT3
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C0T-IT1

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج Turbo HD720P EXIR Bullet
0 ریال
توضیحات

DS-2CE16C0T-IR

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن کرج DS-2CE16C0T-IR
0 ریال
توضیحات