جستجوي کالا
نام کالا :
فروشگاه

داکت مخصوص دوربین مداربسته

داکت و انواع آن :

در کل داکتها نوعی محافظ برای ابزارهای مختلف میباشند . داکتها روکشهای پلاستیکی هستند که با استفاده از آنها میتوان یک مسیر اختصاصی برای یک سیم کشی خواص در محیطهای مسقف ایجاد کرد.داکتها در چند سایز مختلف بنا بر نیاز های مختلف میباشند که تمام این داکتها در برابر آب نفوذ پذیرند در ثانی در محیطهایی که رطوبت زیاد وجود دارد از لوله های خرطومی با روکش پلاستیکی می توان استفاده کرد.

سایزهای استاندارد داکت عبارتند از: 

 • داکت 1: با اندازه 10 در10 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 1.5: با اندازه 15 در10 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 2: با اندازه 20 در20 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 2.5: با اندازه 20 در25 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 3 معمولی: با اندازه 30 در30 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 3 ارتفاع کوتاه: با اندازه 15 در30 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 3.5: با اندازه 45 در35 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 4: با اندازه 30 در40 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 5: با اندازه 30 در50 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 6 معمولی: با اندازه 45 در 60 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 6 پایه بلند: با اندازه 60 در60 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 9 معمولی: با اندازه 45 در90 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه
 • داکت 9 پایه بلند: با اندازه 60 در90 میلیمتر و طول 2 متر برای هر شاخه

دریافت قیمت های به روز و اخبار حفاظتی
مطالب آموزشی دوربین مداربسته
@cctvittech