فروش دوربین مداربسته هایک ویژن هایلوک نمایندگی کرج

جستجوي کالا
نام کالا :
فروشگاه

دوربین ds-2ce16h1t-ite مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی

ds-2ce16h1t-ite دوربین مداربسته هایک ویژن بولت توربو اچ دی
12,571,200 ریال
5 مگاپیکسل-دید در شب 20 متر-poc

دوربین ds-2ce56h1t-it3e مداربسته هایک ویژن دام توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته دام هایک ویژن 5 مگاپیکسل با دید در شب 40 متر
0 ریال
توربو-5 مگاپیکسل-40 متر دید در شب

دوربین مداربسته ds-2ce56h1t-it1e هایک ویژن دام توربو 5 مگاپیکسل

خرید دوربین مداربسته دام توربو اچ دی ds-2ce56h1t-it1e
17,970,000 ریال
دام توربو-5 مگاپیکسل-20 متر دید در شب

دوربین داربسته ds-2ce56h1t-itme هایک ویژن تورت poc

دوربین مداربسته ds-2ce56h1t-itme هایک ویژن توربو تورت 5 مگاپیکسل
0 ریال
توربو اچ دی-5 مگاپیکسل - 20 متر دید در شب

دوربین مداربسته تورت دام هایک ویژن ds-2ce56f1t-it3

خرید دوربین مداربسته هایک ویژن دام تورت توربو اچ دی 3 مگاپیکسل
9,316,800 ریال
توربو اچ دی- 3 مگاپیکسل-40 متر دید در شب

ds-2ce16h1t-it3 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن 5 مگاپیکسل
7,450,000 ریال
توربو اچ دی - بولت - 5 مگاپیکسل - دید در شب 40 متر

دوربین ds-2ce56f7t-it3z مداربسته تورت هایک ویژن 3 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته تورت هایک ویژن 3مگاپیکسل
23,947,200 ریال
مداربسته تورت هایک ویژن-3 مگاپیکسل-40 متر دید در ش

ds-2ce16f7t-it3zدوربین مداربسته بولت هایک ویژن 3 مگاپیکسل

دوربین مداربسته بولت هایک ویژن 3 مگاپیکسل با لنز متغیر موتور دار
23,947,200 ریال
3 مگاپیکسل-لنز متغیر موتوردار

دوربین ds-2ce56f1t-it1 مداربسته دام تورت هایک ویژن 3 مگاپیکسل

خرید دوربین مداربسته تورت هایک ویژن 3 مگاپیکسل

دوربین ds-2ce16f1t-its مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 3 مگاپیکسل

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 3 مگاپیکسل
6,970,000 ریال
توربو اچ دی, 3 مگاپیکسل, دارای میکروفن داخلی

ds-2ce16f1t-it3 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 3 مگاپیکسل

خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی 3 مگاپیکسل
6,680,000 ریال
توربو اچ دی-3 مگاپیکسل-دید در شب 40 متر

ds-2ce16f1t-lt1 دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو 3 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی
5,810,000 ریال
3 مگاپیکسل-توربو اچ دی

دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن ds-2ce56f1t-itm

قیمت خرید دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن 3 مگاپیکسل با بدنه فلزی
5,330,000 ریال
تورت دام توربو اچ دی - 3 مگاپیکسل

دوربین ds-2ce16f1t-it مداربسته بولت هایک ویژن 3 مگاپیکسل

قیمت خرید دوربین مداربسته بولت هایک ویژن توربو اچ دی
5,150,000 ریال
بولت توربو اچ دی - 3 مگاپیکسل

دوربین مداربسته دام هایک ویژن 2 مگاپیکسل ds-2ce56d8t-it1e

دوربین مداربسته دام تورت هایک ویژن 2 مگاپیکسل حساس به نور
0 ریال
دام هایک ویژن - حساس به نور کم محیط- 2 مگاپیکسل

دریافت قیمت های به روز و اخبار حفاظتی
مطالب آموزشی دوربین مداربسته
@cctvittech