فروش دوربین مداربسته هایک ویژن هایلوک نمایندگی کرج

جستجوي کالا
نام کالا :
فروشگاه

IPC2122SR3-PF40(60)-B

نصب دوربین مداربسته کرج IPC2122SR3-PF40(60)-B

IPC2222SR5-UPF40-B

IPC2222SR5-UPF40-B

IPC262ERW-DUZ

نصب دوربین مداربسته کرج IPC262ERW-DUZ

IPC2324EBR-DP

نصب دوربین مداربسته کرج IPC2324EBR-DP

IPC252ERA-X22DUG

نصب دوربین مداربسته کرج IPC252ERA-X22DUG

IPC2322EBR-DPZ28

IPC2322EBR-DPZ28

IPC2122SR3-PF36

دوربین مداربسته کرج IPC2124SR3-DPF36

IPC2124SR3-DPF36

دوربین مداربسته کرج IPC2124SR3-DPF36

IPC2322EBR-P

نصب دوربین مداربسته کرج IPC2322EBR-P

(DS-2CD6510-I(O

دوربین شبکه ویژه خارج وسایل نقلیه با کیفیت 1.3MP

(DS-2CD6510D-I(O

  دوربین شبکه ویژه داخل وسایل نقلیه با کیفیت 1.3MP

(DS-2CD6510DT-I(O

دوربین شبکه ویژه خارج وسایل نقلیه با کیفیت 1.3MP

NVR302-16E-P8

NVR302-16E-P8

NVR308-64E

دوربین مداربسته هایک ویژن کرج NVR308-64E

NVR301-08-P8

نصب دوربین مداربسته هایک ویژن کرج NVR301-08-P8

دریافت قیمت های به روز و اخبار حفاظتی
مطالب آموزشی دوربین مداربسته
@cctvittech