تلفن : 02634205606
شرکت هوشمند افزار آسیا نماینده رسمی محصولات هایک ویژن فروشگاه مرکزی:کرج . رجائی شهر . ابتدای بلوار سه باندی . جنب فروشگاه آی تی هوشمند دفتر مرکزی:کرج . رجائی شهر . ابتدای بلوار سه باندی - روبروی پارک - پلاک 80 و 83 تلفن های تماس:34216001-026 و 34216002-026 همین حالا تماس بگیرید!

کاربرد و انواع vpn در تجهیزات میکروتیک

کاربرد راه اندازی vpn :

 میخواهیم ارتباط بین دو شعبه را در شیراز و اهواز به هم متصل نماییم تا از منابع همدیگر استفاده نمایند.رنج IPهای هردوشعبه از نوع  Privateمی باشند.زمانی که شعبه ها می خواهند از اینترنت استفاده نماییند با استفاده از NATوارد دنیای اینترنت می شوند ولی این دوشعبه نمیتوانند به هم متصل شوند.برای برقراری ارتباط بین این دوشعبه باید یک تونل (tunnel) راه اندازی کنیم.

👈ساختار  VPNبه دوصورت می باشد:


👉 :Site to Site
می توانیم ار تباط دوسایت و شعبه را به متصل نماییم تا منابع همدیگر را ببینند و از آنها استفاده کنند.


👉 :Remote Access Office
میتوانیم با استفاده از کامپیوترشخصی در منزل به افیس مرکزی متصل شویم و از منابع استفاده کنیم.

👈پروتکل های  VPNعبارتند از:


👉 :PPTPمخفف  Point to Point Protocol
می باشد و این پروتکل کاربران را احرازهویت ) )Authenticateمی کند ولی
دیتا را رمزگذاری نمی کند.

👉 :L2TPمخفف  Layer 2 Tunneling Protocol
می باشد و این پروتکل علاوه بر احرازهویت کاربران ,دیتا را هم رمرگذاری
می کند.
این پروتکل اطلاعات را به دو روش رمزگزاری می کند  Certificate Authorityو Preshared Key امنیت بیشتری نسبت به  PPTPدارد.

👉:SSTPمخفف  Secure Socket Tunneling Protocol
می باشد.امنیت بیشتری نسبت به دو پروتکل قبلی دارد. VPNبر خلاف  PPPoEکه در لایه  2فعالیت دارد در لایه  3کار می کند.

درپیاده سازی  VPNیک سر ارتباط به عنوان  VPN Clientو طرف دیگر ارتباط به عنوان  VPN Clientدر نظر گرفته می شود بنابراین بین  VPN Serverو  VPN Clientباید ارتباط لایه  3برقرار باشد.

آموزش در لینک زیر :
https://t.me/cctvittech/4997

  • نویسنده : محمدعلی عباسپور
    • امتیاز :
    • 0
    • 0
  • تاریخ انتشار : 1397/05/30
  • تعداد مشاهده : 335 بار
مطالب ما در شبکه های اجتماعی
دوربین مداربسته مقاوم در برابر حرارت شدید
مطالب دوربین مداربسته دید در شب در کرج

لینک این مقاله در شبکه های اجتماعی
این مطلب در facebook               این مطلب در pinterest                  این مطلب در +google                   این مطلب در instagram                این مطلب درtwitter              

لینک کانال مجله تخصصی دوربین مداربسته در telegram